Oční onemocnění

Věkem podmíněná makulární degenerace

Přejít na Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace je oční onemocnění, které je v rozvinutých zemích nejčastější příčinou praktické slepoty lidí starších 55 let. Postihuje centrální část oční sítnice, kterou nazýváme žlutá skvrna neboli macula lutea, zkráceně makula. VPMD má dvě formy, suchou a vlhkou.

Syndrom suchého oka

Přejít na Syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka je onemocnění, jehož příčinou je buď porucha normální tvorby a toku slzného filmu, nebo abnormální složení slzného filmu. Tyto kvantitativní a kvalitativní změny slzného filmu vedou k patologickým změnám na povrchu oka.

Zánětlivá onemocnění víček

Přejít na Zánětlivá onemocnění víček

Chronická blefaritida je časté zánětlivé onemocnění postihující okraje víček. Projevuje se jako přední nebo zadní blefaritida. Nerozpoznaná chronická blefaritida může způsobit vážné komplikace. Léčba je dlouhodobou záležitostí, která vyžaduje ze strany pacienta trpělivost. Zásadní roli hraje hygiena víček.

Glaukom

Přejít na Glaukom

Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, při kterém dochází k odumírání nervových vláken zrakového nervu, což se projevuje nejdříve drobnými výpadky v zorném poli, jejichž progrese může skončit až úplnou ztrátou vidění.

Katarakta

Přejít na Katarakta

Katarakta (šedý zákal) znamená sníženou průhlednost (zakalení) normálně čiré oční čočky. Zkalená čočka brání průchodu paprsků světla na sítnici.

Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle zákona o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a) , a to včetně definice odborníka, a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Ano / Ne
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací