Katarakta

Přejít na Oční onemocnění

Katarakta (šedý zákal) znamená sníženou průhlednost (zakalení) normálně čiré oční čočky. Zkalená čočka brání průchodu paprsků světla na sítnici.

Mírný stupeň zákalu nemusí vidění ovlivňovat. Při postupu zákalu se objevují doprovodné příznaky: zamlžené vidění, citlivost na oslnění, zvyšující se krátkozrakost a zkreslení pozorovaného obrazu. Zkalení čočky se v průběhu času zvětšuje.

Průběh katarakty je různý. Od počátečních obtíží do úplné slepoty mohou uplynout roky, ale také měsíce, či desetiletí.

Oční čočka se nachází v oku za duhovkou. Nezkalená čočka není v oku vidět. Úkolem oční čočky je zaostřovat paprsky přicházející do oka tak, aby dopadaly na sítnici. Čočka se skládá z pouzdra (capsula), čočkového jádra (nukleus) a čočkové kůry (kortex).

Čím je katarakta způsobena?

Většina šedých zákalů vzniká v souvislosti se stárnutím. Dědičné dispozice mohou určit, zda se objeví dříve, či později. Častým původcem jsou i těžké úrazy oka. Jak tupé, tak i pronikající poranění oka může být komplikováno kataraktou. Katarakta také může být komplikací jiných očních a celkových onemocnění.

Jak se katarakta projevuje?

  • nebolestivé zamlžené vidění

  • citlivost na oslnění, která se projevuje hlavně při ostrém slunečním světle a v noci při řízení auta

  • zvyšující se krátkozrakost, která přináší nutnost časté změny dioptrické síly brýlí

  • zkreslení pozorovaných obrazů, stíny

  • změna ve vnímání barev (barvy nejsou syté)

Jak se katarakta léčí?

Neexistují žádné léky, kapky, diety, cvičení či speciální brýle, které by mohly jednou vzniklý zákal odstranit.

Jedinou možností léčby je chirurgický zákrok. Mírné formy zákalu, které pacientovi nezpůsobují žádné obtíže, není nutné operovat. Pokud však projevy zákalu ztěžují provádění obvyklých činností, je čas přistoupit k operaci. O operaci je třeba uvažovat, pokud zhoršené vidění vadí v práci, ve vykonávání činností, které máte rádi, a pokud ohrožuje vaši samostatnost a nezávislost na pomoci druhých.

Šedý zákal nelze odstranit laserem. Zkalená čočka se z oka odstraňuje ultrazvukovým nástrojem, který se do oka zavádí malým chirurgickým řezem. Lomivá síla odstraněné lidské čočky se nahrazuje permanentně implantovanou nitrooční čočkou.

Fakoemulsifikace (FE) - čočkové hmoty jsou rozdrceny pomocí ultrazvuku a odstáty kanylou.

Vědecké studie ukazují, že šedý zakal je častější u lidí žijících v horách a u těch, kteří stráví v životě mnoho času na přímém prudkém slunci. Oční lékaři proto často doporučují jako ochranu brýle s UV filtrem, které oko chrání před dlouhodobě škodlivým působením ultrafialových paprsků.

Katarakta je také častější u diabetiků a lidí dlouhodobě léčených kortikosteroidy, diuretiky a trankvilizéry.

Na vznik šedého zákalu nemá vliv čtení při špatném světle, sledování televize, či práce s počítačem.

Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle zákona o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a) , a to včetně definice odborníka, a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Ano / Ne
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací