Syndrom suchého oka

Přejít na Oční onemocnění

Syndrom suchého oka je onemocnění, jehož příčinou je buď porucha normální tvorby a toku slzného filmu, nebo abnormální složení slzného filmu. Tyto kvantitativní a kvalitativní změny slzného filmu vedou k patologickým změnám na povrchu oka.

Syndromem suchého oka trpí každý dvacátý pacient přicházející do ordinace očního lékaře.

Příčiny syndromu

Hlavní důvody poklesu množství slzného filmu:

 • oční záněty
 • hormonální nedostatečnost. Nejčastěji se vyskytuje u žen nad 45-50 let, zejména z důvodů hormonálních změn v souvislosti s menopauzou (nízká hladina estrogenů).
 • abnormality slzné žlázy
 • vrozené vady slzné žlázy, tumory, degenerace související s věkem
 • autoimunitní choroby
 • syndrom suchého oka doprovází některá celková onemocnění jako Sjörgenův syndrom, jizevnatý pemfigoid, systémové autoimunitní choroby (Rheumatoidní arthritis, WG...) alergie, infekce, poleptání, trichina
 • různé léky užívané k léčbě chronických onemocnění (perorální léky proti akné, kontraceptiva, diuretika, neuroleptika, betablokátory...) mohou působit poruchu sekrece především vodné složky slzného filmu

Jak lze syndrom zjistit?

Určit, zda potíže jsou způsobeny syndromem suchého oka je na očním lékaři.

K základním vyšetřením patří:

Vyšetření na štěrbinové lampě

Při vyšetření na štěrbinové lampě lékař kontroluje přední části oka (postavení, pohyb, tvar a vzhled víček, slzné ústrojí, slzný film na rohovce, rohovku, bělimu, přední komoru, duhovku, zornici, čočku). Toto vyšetření je velmi důležité, protože odhaluje celkový zdravotní stav očí pacienta, pop. rozsah poškození.

Vitální barvení

Následkem porušení slzného filmu vznikají na rohovce a spojivce poškozená oschlá místa. Tyto změny většinou běžné vyšetření na štěrbinové lampě neodhalí. Ale je možné je pozorovat pomocí použití různých barviv. Nejčastěji jsou používány fluorescein (žluté barvivo) a bengálská červeň (červené barvivo).

BUT (hodnocení stability slzného filmu)

BUT („Breakup-time" - čas roztržení slzného filmu) je vyšetření, které hodnotí stabilitu a kvalitu slzného filmu. Po nakapání fluoresceinu pacient musí setrvat s otevřenýma očima a lékař sleduje při osvětlení přes modrý filtr, za jak dlouho dojde k roztržení slzného filmu. Čas pod 10 vteřin se považuje za nepříznivý.

Schirmerův test

Tento test slouží k posouzení množství produkce vodné složky slzného filmu. Pod okraje dolních víček lékař zasune proužky filtračního papírku a sleduje délku jejich nasáknutí po 5-ti minutách. Pokud je tvorba slz v pořádku, jsou proužky zvlhčeny v délce nejméně 15 mm. Menší hodnota se považuje za nedostatečnou a indikuje syndrom suchého oka.

Jak se syndrom projevuje?

Syndrom suchého oka se může objevit v každém věku. Pocity svědění, vysychání očí (především po probuzení) bývají prvními příznaky poruchy slzného filmu. Tyto potíže se zhoršují při pobytu v zakouřeném, suchém prostředí, v klimatizovaných prostorách, mohou se také projevit při snížené frekvenci mrkání (např. při sledování televize, nebo při práci s počítačem).

Subjektivní potíže může doprovázet objektivní nález změn na rohovce a spojivce. V důsledku porušení slzného filmu dochází k nedostatečnému zásobení rohovky a spojivky vlhkostí a k vysychání oka. Tento stav vede zpočátku k drobným poškozením na zevní vrstvě rohovky a spojivky. Pacienti si nejčastěji stěžují na pálení, řezání, paradoxní slzení, světloplachost, pocit cizího tělíska v očích, které jsou často zarudlé.

Postupně vzniká chronický zánět rohovky a spojivky (keratoconjunctivitis sica). U neléčených osob může nastat zhoršené vidění, v extrémních případech oslepnutí.

Jak se syndrom léčí?

Léčba syndromu suchého oka se stanovuje podle příčiny, kterou je toto onemocnění vyvoláno. Pokud se u pacienta podaří najít jednoznačná příčina, je potřeba ji odstranit.

 • hygiena očních víček
 • úprava mikroklimatu
 • hormonální substituce
 • kontrola zánětu
 • odstranění víčkových příčin (blefaritida, meibomitida)
 • chirurgickým zákrokem (ektropium, entropium...)

Současně je nutné zahájit léčbu suchého oka, především podáváním umělých slz (oční kapky),

které oči hydratují a regenerují. Cílem je vytvořit stabilní a rovnoměrný slzný film na povrchu oka a zvýšit jeho kontaktní čas s rohovkou.

Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle zákona o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a) , a to včetně definice odborníka, a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Ano / Ne
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací