Věkem podmíněná makulární degenerace

Přejít na Oční onemocnění

Věkem podmíněná makulární degenerace je oční onemocnění, které je v rozvinutých zemích nejčastější příčinou praktické slepoty lidí starších 55 let. Postihuje centrální část oční sítnice, kterou nazýváme žlutá skvrna neboli macula lutea, zkráceně makula. VPMD má dvě formy, suchou a vlhkou.

Suchá forma VPMD spočívá v zániku pigmentových i světločivných buněk sítnice (tyčinek a čípků) s následným vznikem výpadu zorného pole, které postupují relativně pomalu.

Vlhká forma VPMD je charakterizována prorůstáním novotvořených cév ze spodních vrstev pod sítnici, spojeným s jejich prosakováním s následným otokem sítnice, jejím centrálním odchlípením a nezřídka krvácením pod sítnici. Průběh onemocnění je rychlý až dramatický a vede k praktické slepotě během několika měsíců.

Příčiny makulární degenerace

VPMD je onemocnění, které se vyskytuje v pozdějším věku, ale jeho podstatou je zřejmě poškozený gen, který řídí metabolismus sítnice a chrání ji před poškozením. Tento gen se za normálních okolností brání toxickému vlivu oxidačního stresu na Bruchovu membránu, izolační vrstvy pod sítnicí.

Dalšími vlivy, podporujícími vznik VPMD jsou kouření, strava chudá na ochranné prvky a ultrafialové světlo. Přímí příbuzní pacientů postižených VPMD mají 3 x větší riziko vzniku VPMD než ostatní populace.

Jak se makulární degenerace projevuje?

Makula poskytuje ostré vidění detailů, a tak pacienti při jejím onemocnění od samého začátku ztrácejí schopnost číst, rozeznávat tváře, všechny tvary vnímají pokřiveně, nerozeznávají barvy, nakonec nedokážou přečíst ani velké titulky v novinách nebo sledovat televizi, nemohou řídit auto, v pokročilých stádiích se ani nedokážou orientovat a samostatně pohybovat, nakupovat apod.
Jak lze zjistit makulární degeneraci?
Diagnostika choroby se opírá o anamnézu zhoršeného vidění, vnímání pokřivených tvarů, vypadávání části obrazu, neschopnosti číst atd. Základní diagnózu stanoví zpravidla oční lékař.

K samovyšetření stavu makuly je možno použít Amslerovu mřížku.

 

Jak se léčí makulární degenerace?

Suchou formu makulární degenerace (vyskytuje se u 90 % pacientů) nelze léčit. Avšak výsledky studií prokázaly, že některé ochranné prvky snižují riziko vzniku VPMD. Mezi ně patří antioxidační vitamíny a minerály - lutein, zeaxantin, ginkgo biloba, vitamín C, vitamín E, Zinek. Strava, bohatá na tyto ochranné látky, pomáhá oddálit vznik VPMD. Měla by obsahovat ryby (3 x týdně), zeleninu se zelenými listy, oranžovou a červenou zeleninu a oranžové a červené ovoce.

Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle zákona o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a) , a to včetně definice odborníka, a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Ano / Ne
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací