Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 Tímto uděluji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a platnými právními předpisy České republiky svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to mého jména a příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, za účelem jejich zařazení a uchování v elektronické databázi pro poskytování obchodních sdělení týkající se nabídky zboží a služeb společnosti Théa Pharma s.r.o., IČO: 28077407, se sídlem Radlická 354/107b, Radlice, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 396268 (dále jen „Théa Pharma“) a společnosti Laboratoires THEA S.A.S, RCS CLERMONT-FD 390 813 988, centrála: ZI BREZET, 12 rue Louis BLERIOT, 63100 CLERMONT-FERRAND, Francie (dále jen „Théa Laboratoires“).

Jsem srozuměn/a s tím, že mi uvedená obchodní sdělení budou poskytována prostřednictvím elektronických prostředků, poštou, telefonicky nebo při osobním jednání v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Souhlasím s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje byly zpracovány pouze společností Théa Pharma a společností Théa Laboratoires, jakožto správci osobních údajů. Prohlašuji, že tento souhlas je dobrovolný, že jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Beru na vědomí, že v případě odvolání mého souhlasu budou mé osobní údaje z databáze správce osobních údajů vymazány a nebudou dále zpracovány. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na můj případný předchozí souhlas, který jsem udělil/a za stejným účelem již dříve. Tento souhlas uděluji na dobu 10 let.

 

Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle zákona o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a) , a to včetně definice odborníka, a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Ano / Ne
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací