Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a platnými právními předpisy České republiky, tímto společnosti GLIM Care, s.r.o., IČO: 28077407, se sídlem č.p. 12, 391 18 Choustník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 15872 (dále jen „GLIM Care“), jakožto správci osobních údajů, uděluji svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých mou osobou, a to za účelem:
- Marketingových činností, jejichž obsahem je zejména:
- Zasílání produktových sdělení týkajících se výrobků vyráběných a prodávaných GLIM Care, zejména oftalmologických zdravotnických prostředků;
- Zasílání pozvánek či sdělení ohledně plánovaných vzdělávacích akcí (seminářů);
- Zasílání nabídek týkajících se odborných publikací v souvislosti s podnikatelskou činností GLIM Care;
- Použití mých identifikačních údajů, fotografií a videozáznamů mé osoby jakožto lékaře z důvodu interních potřeb GLIM Care souvisejících s prezentací výrobků, prezentací Společnosti GLIM Care samotné nebo s účasti na školeních; a
- Kontaktování mé osoby za účelem provedení osobních návštěv a předávání informací spočívajících ve sdělení novinek a nabídek ve vztahu k výrobkům GLIM Care.
Prohlašuji, že tento souhlas je dobrovolný a že jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat. Beru na vědomí, že v případě odvolání mého souhlasu budou mé osobní údaje z databáze správce osobních údajů vymazány a nebudou dále zpracovány. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na můj případný předchozí souhlas, který jsem udělil/a za stejným účelem již dříve. Tento souhlas uděluji na dobu 30 let.
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle zákona o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a) , a to včetně definice odborníka, a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Ano / Ne
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací