Příznivý synergický vliv aescinu a betulinu na sítnici hodnocený angiografií

Přejít na Odborná veřejnost

Kousal B., Meliška M.

Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Anotace: Betulin je novou přírodní látkou použitou v oftalmologii. Hojně je zastoupen zejména v kůře bříz, které jeho přítomnost dodává bílou barvu a chrání ji před plísněmi a bakteriemi. Betulin má biologické účinky protizánět- livé, protivirové, anti-HIV, detoxikační či hepatoprotektivní. Betulin je možno kombinovat s Escinem, další látkou ze skupiny terpenoidů. Escin je izolován ze semen pakaštanu koňského a má široké využití v léčbě edémů různého původu díky jeho venoprotektivním a zejména výrazným antiedematózním a protizá- nětlivým účinkům.

Pomocí nové revoluční neinvazivní diagnostické metody OCT angiografie byl v rámci šetření sledován povrchový a hluboký cévní plexus sítnice u pacientů po operaci katarakty a pacientů s diabetickým makulárním edémem léčených 7–14 dnů kombinací Betulinu a Escinu. OCT angiografie umožňuje zobraze- ní cévních struktur v libovolně zvolené hloubce sítnice či cévnatky bez použití kontrastní látky. Povrchový a hluboký vaskulární segment sítnice byl ke sledo- vání vybrán proto, že jedním z nejzávažnějších důsledků makulárního edému, zejména diabetického původu, je obliterace kapilár sítnice se zvětšováním fove- ální avaskulární zóny, což je zřetelně patrné angiograficky.

V jednotlivých kazuistikách byl dokumentován příznivý vliv kombinace Esci- nu a Betulinu. U diabetického makulárního edému došlo ke snížení centrální tloušťky sítnice, redukci počtu a velikosti cyst neuroretiny a k otevření kapilár povrchového i hlubokého cévního plexu sítnice okolo foveální avaskulární zóny (Obr. 1; A: povrchový cévní segment makuly levého oka před léčbou, B: oblasti nově otevřených kapilár po léčbě označeny šipkou). U pacientů po operaci katarakty se nerozvinul cystoidní makulární edém a došlo k otevření kapilár povrchového cévního plexu sítnice okolo foveální avaskulární zóny. Podávání Betulinu umožnilo snížení dávky Escinu účinné v léč- bě a prevenci makulárního edému různého původu.

Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle zákona o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a) , a to včetně definice odborníka, a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Ano / Ne
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací