Kazuistika II Omisan baby

Přejít na Odborná veřejnost

Conjunctivitis ac. oc. utr. (zánět spojivek)

Iniciály pacienta: O. C.
Pohlaví: mužské
Věk: 6 týdnů nar. 1/2018
Diagnóza: zánět spojivek

Rodinná anamnéza:

Bezvýznamná jen mater alergie.

Osobní anamnéza:

Perinatální anamnéza fyziologická, po porodu conj. ac. oc. l. dx. levis – Omisan, masáž slzných kanálků, nestonal. Nynější onemocnění 1. 3. 2018 Při preventivní prohlídce v 6 týdnech přetrvává malá serózní sekrece z obou očí, spojivky růžové, rohovka intaktní, jinak subj. bez obtíží.

Objektivní nález:

Prospívající, eutrofický kojeneček, org. i somatický nález fyziologický, oční víčka bez otoku, spojivky sytě růžové bez hyperemie, rohovka intaktní.

Diagnóza:

Zánět spojivek obou očí – conjunctivitis ac. oc. utr. protrahens levis.

Léčba:

Omisan 3–5× denně výplach obou očí, masáž slzných kanálků.

Závěr:

9. 3. obě oči bez sekrece, pokračovat v léčbě ještě 3–4 týdny jako prevence průplachů pro stenosis ducti lacrimalis – zúžení slzných kanálků.
 
Autor: MUDr. Zdeňka Růžičková
Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle zákona o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a) , a to včetně definice odborníka, a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Ano / Ne
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací