Kazuistika I Omisan baby

Přejít na Odborná veřejnost

Conjunctivitis ac. oc. utr. protrahens susp. alergica (zánět spojivek pravděpodobně alergický)

Iniciály pacienta: Š. H.

Pohlaví: mužské

Věk: 5 roků a 1 měs. nar. 2/2013

Diagnóza: zánět spojivek protrahovaný pravděpodobně alergický

Rodinná anamnéza:

Bezvýznamná jen sourozenci rodičů pollinosis.

Osobní anamnéza:

Perinatální anamnéza fyziologická, po porodu conj. ac. ocu. utr. – O-septonex, v kojeneckém věku recid. resp. infekty HCD i DCD, hypertelorismus, oční dispenzarizace v předškolním věku recid. resp. infekty HCD i DCD, infekce: 0, úraz: kontuze lbi okcipitálně – pád z výšky 24. 12. 2015. Od III/2017 protr. conjunctivitis ac oculi utr. susp. alergica rcidivans v dispenzární péči oční ambulance – terapie Opatanol, Tobrex, Cromohexal, Aerius. Alergo vyšetření testačně negativní, lab. vyš. bez patologického nálezu.

Nynější onemocnění 6. 3. 2018

Serózní sekrece z očí, spojivky diskrétně hyperemické rohovka intaktní, jinak subj. bez obtíží.

Objektivní nález:

Gracilní hošík, akce srdeční pravidelná, ozvy ohran. jasné, bez šelestu, dýchání volné, bez patologického nálezu, hrdlo růžové, oční víčka bez otoku, spojivky diskrétně hyperemické rohovka intaktní, ve vnitřním koutku hlenohnisavá sekrece, břiško měkké, prohmatné, nebolestivé, bez patologického nálezu.

Diagnóza:

Zánět spojivek obou očí – conjunctivitis ac. oc. utr. protrahens susp. allergica.

Léčba:

Omisan 5× denně výplach obou očí.

Závěr:

9. 3. obě oči bez sekrece, spojivky zklidněny, dop ještě 2–3 týdny 3× denně oční výplach Omisanem.

Autor: MUDr. Zdeňka Růžičková

 

 

Upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle zákona o regulaci reklamy v platném znění, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a) , a to včetně definice odborníka, a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.
Ano / Ne
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací