Katarakta

Očné ochorenia

Katarakta (šedý zákal) znamená zníženú priehľadnosť (zakalenie) normálnej čírej očnej šošovky. Zakalená šošovka bráni priechodu lúčov svetla na sietnici.

Mierny stupeň zákalu nemusí videnie ovplyvňovať. Pri postupe zákalu sa objavujú doprovodné príznaky: zahmlené videnie, citlivosť na oslnenie, zvyšujúca sa krátkozrakosť a skreslenie pozorovaného obrazu. Zakalenie šošovky sa v priebehu času zväčšuje.

Priebeh katarakty je rôzny. Od počiatočných ťažkostí do úplnej slepoty môžu uplynúť roky, ale tiež mesiace, či desaťročia.

Očná šošovka sa nachádza v oku za dúhovkou. Nezakalená šošovka nie je v oku vidieť. Úlohou očnej šošovky je zaostrovať lúče prichádzajúce do oka tak, aby dopadali na sietnicu. Šošovka sa skladá z púzdra (capsula), šošovkového jadra (nukleus) a šošovkovej kôry (kortex).

Čím je katarakta spôsobená?

Väčšina šedých zákalov vzniká v súvislosti so starnutím. Dedičné dizpozície môžu určiť, či sa objaví skôr, či neskôr. Častým pôvodcom sú aj tažké úrazy oka. Jak tupé, tak aj prenikajúce poranenie oka môže byť komplikované kataraktou. Katarakta tiež môže byť komplikáciou iných očných a celkových ochorení.

Ako sa katarakta prejavuje?

  • nebolestivé zahmlené videnie
  • citlivosť na oslnenie, ktoré sa prejavuje hlavne pri ostrom slnečnom svetle a v noci pri riadení auta
  • zvyšujúca sa krátkozrakosť, ktorá prináša nutnosť častej zmeny dioptrickej sily okuliarov
  • skreslenie pozorovaných obrazov, tieňov
  • zmena vo vnímaní farieb (farby nie sú sýte)

Ako sa katarakta lieči?

Neexistujú žiadne lieky, kvapky, diéty, cvičenie či špeciálne okuliare, ktoré by mohli raz vzniknutý zákal odstrániť.

Jedinou možnosťou liečby je chirurgický zákrok. Mierne formy zákalu, ktoré pacientovi nespôsobujú žiadne ťažkosti, nie je nutné operovať. Pokiaľ však prejavy zákalu sťažujú vykonávanie obvyklých činností, je čas pristúpiť k operácií. O operácii je potrebné uvažovať, pokiaľ zhoršené videnie vadí v práci, vo vykonávaní činností, ktorú máte radi, a pokiaľ ohrozuje vašu samostatnosť a nezávislosť odkázanú na pomoc druhých.

Šedý zákal sa nedá odstrániť  laserom. Zakalená šošovka sa z oka odstraňuje ultrazvukovým nástrojom, ktorý sa do oka zavádza malým chirurgickým rezom. Lomivá sila odstranenej ľudskej šošovky sa nahradzuje permanentne implantovanou vnútroočnou šošovkou.

Fakoemulsifikace (FE) - šošovkové hmoty sú rozdrtené pomocou ultrazvuku a odsávané kanylou.

Vedecké štúdie ukazujú, že šedý zakal je častejší u ľudí žijúcich v horách a u tých, ktorí strávia v živote veľa času na priamom prudkom slnku. Oční lekári preto často doporučujú ako ochranu okuliare s UV filtrom, ktoré oko chránia pred dlhodobo škodlivým pôsobením ultrafialových lúčov.

Katarakta je tiež častejšia u diabetikov a ľudí dlhodobo liečených kortikosteroidmi, diuretikami a trankvilizérmi.

Na vznik šedého zákalu nemá vplyv čítanie pri zlom svetle, sledovanie televízie, či práca s počítačom.

 

Táto sekcia je určená len pre odbornú verejnosť. Prajete si vstúpiť?
Ano / Nie
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací