Glaukóm

Očné ochorenia

Glaukóm (zelený zákal) je ochorenie, pri ktorom dochádza k odumieraniu nervových vlákien zrakového nervu, čo sa prejavuje najskôr drobnými výpadkami v zornom poli, ich progresia môže skončiť až úplnou stratou videnia.

Glaukóm patrí vo vyspelých krajinách medzi najčastejšie príčiny slepoty u ľudí nad 40 rokov. Týmto ochorením trpí približne jeden z pädesiatich dospelých. Pokiaľ je glaukóm včas rozpoznaný a liečený, dá sa vo väčšine prípadov postihnutiu zraku predchádzať.

Čím je glaukóm spôsobený?

Z mnohých príčin, ktoré sa na vzniku glaukómu podieľajú, je najzávažnejší vysoký vnútroočný tlak a narušené prekrvenie sietnice a zrakového nervu.

Zvýšený vnútroočný tlak

Rovnomernou tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny, ktorá vyplňuje veľkú časť oka, je udržovaný jeho približne guľový tvar.


Vnútroočná tekutina je produkovaná riasnatým telesom a prúdi dopredu medzi šošovkou a dúhovkou cez zornicu do prednej komory. Cirkulárne po obvode prednej komory je tzv. komorový uhol (tj. priestor, kde sa stýka rohovka s dúhovkou), v ktorom sa cez jeho trámcovinu komorová tekutina filtruje do odvodného kanáliku a z neho potom pokračuje ďalšími zbernými cestami do krvného riečišťa.

Ak je možnosť jej odtoku zhoršená alebo sa zvyšuje jej tvorba, vnútroočný tlak (NOT) sa zvyšuje.

U chronického jednoduchého glaukómu („s otvoreným uhlom") je odtok z oka zhoršený z rôznych príčin, ale komorový uhol, kde sa nachádza odvodný kanálik, je voľný. U angulárného glaukómu („s uzavreným uhlom") je oblasť odvodného kanálika blokovaná koreňom dúhovky.

Ako sa glaukóm prejavuje?

Ak sa vnútroočný tlak zvýši nad normálnu hranicu, spôsobí útlak vlákien zrakového nervu najmä v oblasti jeho terča (tj. v mieste, kam sa nervové vlákna zbiehajú z celej sietnice, aby ako jeden zväzok - optický nerv - vystúpili zo zadnej časti oka a pokračovali ďalej cez očnicu do mozgu). Pôsobením vysokého vnútroočného tlaku nervové vlákna postupne odumierajú, čo sa prejaví poruchou prenosu svetlom vyvolaného podráždením sietnice teda poruchou videnia.

Chronický glaukóm

Pokiaľ nie je NTO výrazne zvýšený, pacient nemáva väčšinou žiadne ťažkosti. V tom je najväčšia zákernosť chronického jednoduchého glaukómu. Spočiatku je porušené iba periférne videnie, až v pokročilých štádiách choroby sa zhorší aj centrálna zraková

ostrosť.

K postupnému poškodzovaniu zrakového nervu môže dochádzať, bez toho aby si sám pacient zhoršovanie uvedomoval.

Akútny glaukóm

Pri prudkom zvýšení NTO, ako tomu býva u glaukomového záchvatu (pri náhlom zablokovaní odvodného kanáliku), bývajú príznaky naopak výrazné: začervenanie oka, bolesť vystreľujúca do okolia, zahmlené videnie, vnímanie farebných kruhov okolo svetiel, môže byť prítomná nevoľnosť až zvracanie.

Ako sa dá glaukóm zistiť?

Meranie vnútroočného tlaku

V nejasných prípadoch je nutné vnútroočný tlak opakovane merať v priebehu dňa, pretože jeho hodnoty môžu výrazne kolísať. Používajú sa buď kontaktné metódy, pri ktorých je prístroj prikladaný na znecitlivené oko pacienta alebo bezkontaktné metódy, pri ktorých je využívaný prúd vzduchu dopadajúci na oko bez znecitlivenia.

Vyšetrenie zorného poľa (Perimetrie)

Pacient sa pozerá jedným smerom na určený bod a v jeho zornom poli (väčšinou na stenách osvetlenej pologule) sa rozsviecujú alebo pohybujú drobné značky. V momentoch, kedy pacient tieto svetielka vníma, oznamuje to napr. stisknutím gombíka. Výsledkom vyšetrenia je „mapa" zorného poľa, na ktorom sú znázornené jeho prípadné poruchy.

Gonioskopia

Pomocou špeciálnej šošovky priloženej na znecitlivený povrch oka sa dá vyšetriť oblasť, kde sa nachádza odvodný kanálik.

Medzi moderné vyšetrovacie metódy ďalej patrí vyšetrenie na prístrojoch HRT, GDx alebo OCT. Tieto prístroje pomocou rôznych princípov presne zobrazia tvar alebo štruktúru terča zrakového nervu (miesto, kde vystupuje zrakový nerv z oka). Je tak možné veľmi presne sledovať priebeh glaukómu a často rozhodnúť o nasadení alebo vysadení liečby. Tieto vyšetrenia nie sú v súčasnej dobe hradené poisťovňami a vzhľadom k nákladnosti prístrojov sú hradené pacientami.

Ako se glaukóm lieči?

Poškodené vlákna zrakového nervu sa nedajú nahradiť. Glaukóm sa preto nedá vyliečiť, môžeme iba zastaviť jeho postup.

Očné kvapky-antiglaukomatiká

Očné kvapky musia byť kvapkané na rohovku alebo spojivku a nie na kožu viečok (viď. postup kvapkania). Očné kvapky môžu byť v niektorých prípadoch niekedy doplňované tabletami.

Laserový zákrok

Pokiaľ kvapky nedokážu účinne znížiť vnútroočný tlak, môže sa lekár pokúsiť lúčom laseru zjednodušiť odtok komorovej tekutiny. Účinok však býva väčšinou dočasný a v súčasnej dobe je laser využívaný iba ako doplnková liečba.

Operácia

Je nutná v prípade neúspešnosti alebo nevhodnosti predchádzajúcich metód. Podstatou väčšiny operácií je vytvorenie drobného priechodu v stene oka, ktorým je pri pretlaku odvádzaná tekutina pod spojivku. To sa prejaví drobným vankúšikom ľahko nadvyhnutej spojivky, ktorým býva väčšinou kryt horného viečka.

Táto sekcia je určená len pre odbornú verejnosť. Prajete si vstúpiť?
Ano / Nie
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací